Les dades facilitades pels usuaris quedaran recollides en el fitxer automatitzat anomenat "Impulsem el que fas", el responsable del qual és BARCELONA ACTIVA SAU SPM (C/ Llacuna 162, 08018 Barcelona), amb el CIF A58295296 i la finalitat dels quals és mantenir informada a Barcelona Activa de les activitats realitzades en relació a la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a l'impuls socioeconòmic del territori. Aquestes dades no seran venudes ni cedides a tercers ni utilitzades amb finalitats comercials. D'acord amb la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, tens el dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició que podràs exercir dirigint-te a la següent adreça: Barcelona Activa SPM SA C/Llacuna 162-164, 08018 Barcelona o enviant un correu electrònic a barcelonactiva@barcelonactiva.es. En qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l’article 5.1. de la L.O. 15/1999, mitjançant comunicació escrita adreçada a l’Ajuntament de Barcelona en Plaça Sant Jaume, 1 08002 de Barcelona, que haurà d’estar degudament signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI de la persona interessada.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING